Saturday, May 7, 2011

Mothers' Day


"back then, i didn't know why, why you were misunderstood. So now, i see through your eyes, all that you did was love."

matanda na ko, pero masaktan o masugatan man ako, palaging mommy ang unang salita sa bibig o utak ko. sa dami ng nasaksihan ko, ikaw pa rin ang unang tao sa tabi o sa likod ko. YAY MOMMY! MY TIGER MOM!

No comments:

Post a Comment